FONDY

esf

HARMONOGRAM ŠKOLENÍ

Harmonogram aktivít projektu Hotel Končistá v jednotlivých mesiacoch:

 • Máj 2012
 • Jún 2012
 • Júl 2012
 • August 2012
 • September 2012
 • Október 2012
 • November 2012
 • December 2012
 • Január 2013
 • Február 2013
 • Marec 2013
 • Apríl 2013

V rámci projektu Hotel Končistá – rozvoj novej prevádzky s cieľom zvýšiť úroveň služieb v cestovnom ruchu, ktorý je realizovaná vo výzve DOP2009-SIP004 sa budú realizovať aktivity zamerané na tvorbu nových pracovných miest a udržanie, na rozvoj odborných osobných zručností a znalostí zamestnancov.

Konkrétne sa budú realizovať tieto aktivity:

 1. Aktivita – Tvorba a udržanie pracovných miest
 2. Aktivita – Vzdelávanie jazykové
  1. Anglický jazyk – 2 skupiny
  2. Nemecký jazyk – 1 skupina
  3. Ruský jazyk – 2 skupiny
 3. Aktivita – IT vzdelávanie
  1. Hotelový SW FOOD 600
  2. Hotelový SW ALTO
  3. Ekonomický SW
 4. Aktivita – Rozvoj komunikačných zručností
 5. Aktivita – Rozvoj odborných zručností
  1. Nové trendy v gastronómii
  2. Nové trendy pri práci za barom
  3. Kurz pre pomocných kuchárov
 6. Aktivita – Školenia hotelového manažmentu
 7. Aktivita – Spracovanie rozvojovej analýzy hotela

K aktivite 1:

Počas projektu má vzniknúť 25 nových pracovných miest.

K aktivite 2:

2.1 Anglický jazyk- 1. Skupina – začiatočníci, 4 zamestnanci, celkovo 88 hod, 1 hod = 60 minút
2. skupina- pokročilí, 4 zamestnanci, celkovo 88 hod, 1 hod = 60 minút
2.2 Nemecký jazyk začiatočníci, 4 zamestnanci, celkovo 88 hod, 1 hod = 60 minút
2.3 Ruský jazyk 1. Skupina – začiatočníci, 5 zamestnancov, celkovo 88 hod, 1 hod = 60 minút
2. Skupina – pokročilí, 6 zamestnancov, celkovo 88 hod, 1 hod = 60 minút

K aktivite 3:

3.1 Hotelový SW FOOD 600 9 zamestnancov, celkovo 40 hod, 1 hod = 60 minút
3.2 Hotelový SW ALTO 7 zamestnancov, celkovo 40 hod, 1 hod = 60 minút
3.3 Ekonomický SW 1 zamestnanec, celkovo 40 hod, 1 hod = 60 minút

K aktivite 4:

Rozvoj komunikačných zručností 2 skupiny (8 a 9 zamestnancov) každá skupina absolvuje kurz v trvaní celkovo 40 hod, 1 hod = 60 minút

K aktivite 5:

5.1 Nové trendy v gastronómii 3 zamestnanci, celkovo 32 hod, 1 hod = 60 minút
5.2. Nové trendy pri práci za barom 3 zamestnanci, celkovo 32 hod, 1 hod = 60 minút
5.3 Kurz pre pomocných kuchárov 2 zamestnanci, celkovo 32 hod, 1 hod = 60 minút

K aktivite 6:

Školenie hotelového manažmentu 2 zamestnanci, celkovo 32 hodín, 1 hod = 60 minút
Všetky školenia a kurzy budú prebiehať v prevádzke hotela „Končistá“ v obci Lučivná v období trvania projektu, t.j. od 4/2012 do 4/2013.
Dodávateľ služieb zabezpečí komplexné technicko-organizačné zabezpečenie školení a kurzov, vrátane študijnej literatúry, surovín, občerstvenia.